Lund Bygdemuseum og Kulturbank ligger på Lund Prestegård ca. 300 m langs fylkesvei 1 sør for Moi sentrum.

I den gamle prestegårdslåven finner du museet. Her oppbevares det nærmere 10000 gjenstander. De vil gi deg en opplevelse av nær og fjern fortid. Lunds historie, som viser en utvikling fra landbruk til industri, gjenspeiler seg i samlingen av gjenstander vi har på museet. Museet har regionansvar for trehåndtverk og har særlig rike samlinger innen rokkedreiings- og bødkerfaget.

Museet ble åpnet i 1976 av Salve O. Salvesen. Han lanserte ideen om en kulturbank der innbyggerne i Lund kunne oppbevare sine «røtter» til glede for unge og eldre.