Rokkedreiing

Moirokk i Amerika.

Museet har tallrike gjenstander fra flere av rokkefabrikkene på Moi. I Haien finner vi også et lite dreiekammer med trøbenk. Moi er kjent for sin enorme rokkeproduksjon.

Møbelindustri

Moi Snelle og Dreiefabrikk ca. 1880

Fra 1900 overtok møbelindustrien som Mois viktigste arbeidsplass. Museet har gjenstander fra nesten alle fabrikkene. Du kan også se noen av møblene. Fabrikker på Moi produserte møbler til blant annet Nidarosdommen og sjømannskirka i Rotterdam. Her ser du også kjempestolen som var på verdensutstilling i Paris!

 

Gruvedrift

Moi Grube Co, Liland
Flotasjonsvaskeriet

Under 1. verdenskrig ble det hentet ut store mengder molybden ved Gursli og Liland i fjellene sør for Moi. Museet har gjenstander og fotografier fra disse gruvene.

Bødkring

Det var tallrike bødkere i hele Lund, men særlig på stedene utover langs Lundevannet finner vi mange minner etter dette tradisjonsrike håndtverket.

Smiehåndtverk

Du kan se gjenstander fra to store smier ved museet. Her ble det også laget hjul, sparkstøttinger og karjoler.

Foreningsliv

I museets foaje finner du musikkinstrument, uniformer og mye annet fra korps- og foreningsliv. Spennende fotografier fra forsamlingshus er også hengt opp her.

Landbruk

Sleder, treskeverk, ploger m.m. er stilt ut på hemsen i museet. I dag er det særlig Ualand og Hovsherad som er landbrukssentere i kommunen.

Skole

En flott samling med pedagogiske hjelpemidler som globuser, plansjer og mye annet.

Arkiv

Museet har nytt arkiv som stod ferdig i 2004 med en betydelig dokument- og fotosamling

Fotosamlinger

Museet har en flott fotosamling. Over 10.000 bilder er tilgjengelig i museets arkiv. Den største delsamlingen er Osmund Nilsens glassplatesamling med over 5000 inventarnummer. De fleste av disse står som kontaktkopier i museets bibliotek og er tilgjengelig for alle.

Ellers har vi mange samlinger hvor av museets egen er størst og svært interessant. Bare en liten del av disse er digitalisert, og da gjerne i lav oppløsning. Vi tar gjerne imot hjelp til digitalisering og registrering av bilder i arkivene!

Her vil det følge flere samlinger etter hvert.