Museumspedagog Per Chr. Salvesen er i skoleåret tilgjengelig på telefon 924 19 920.

Vi er behjelpelig med kildemateriale og prosjektarbeider.