Lund Historielag ble stiftet i 2000. De jobber for å ta vare på det de «gamle» har å fortelle. De samler sammen historier, fortellinger og andre beretninger. Mange av disse historiene publiseres i deres hefte, «Ætter-Mål», som kommer ut en gang i året.

Hvis du har ideer om stoff til Ætter-Mål, så ta gjerne kontakt med historielaget

For mer informasjon og medlemsskap, sjekk historielagets egne sider.