Museet er en del av det gamle prestegårdstunet. Disse bygningene er de eneste i Lund som er fredet. Prestegården er bygd av sokneprest Lassen i 1776. Prestegården er blitt restaurert i 1910 og 1991. I gammel tid var Lund hovedsokn for Sirdal, Bakke, Gyland, Nes og Lund. Soknepresten i Lund bor i dag i prestegården.

Kirke på Lund er først nevnt i 1429. I 1630 årene ble ny kirke reist. Dagens kirke ble vigslet i 1812 og er en typisk trekirke i empirestil. Under kirken finnes en godt bevart gravkjeller med 15 voksne og 9 barn. Flere av kistene er kledd med svart fløyel og har vakre beslag.

Dagens utseende innvendig fikk kirken ved en hovedrestaurering i 1935.