Bygningene

Lund Bygdemuseum og Kulturbank består av en klynge med bygg på og ved Lund kirke og prestegård. Her disponerer muséet den gamle prestegårdslåven, husmannsplassen “Haien”, i tillegg til det gamle bedehuset “Fjelltun” som er flyttet til stedet.