På den andre siden av fylkesvei 1 ligger plassen der den siste husmannen i Lund, Andreas Knudsen, bodde. Han hadde husmannskontrakt med presten, levde som småbruker, og som så mange andre jevngamle i Lund, var han rokkedreier. I nordskoden på huset fra ca. 1860 hadde han et lite dreiekammer. Rokkehjulet dreide han på en kadl i bekken.

Sør for hovedhuset ser du geilen der husdyra ble ledet heim til gården. Kverna rett ved fylkesveien er flyttet fra Skåland. På slutten av 1800-tallet sto det ei oppgangssag her.

Under 2. verdenskrig hadde okkupasjonsmakten krigsfangeleir her. Mange russere bodde i den gamle hestestallen som hørte til kirken.

Museet bruker i dag «Haien» til kulturformidling med museumsutstillinger, kunstutstillinger og mange andre aktiviteter. Det vil også være enkel kafé her en del av helgene i sommerhalvåret.

Se ellers egen aktivitetsplan og program.