Lokalhistoriske opplevelser i Lund

Lund kommune har en rik og spennende kultur- og industrihistorie, fra gamle husmannsplasser via møbelfabrikker til nedlagte gruver i naturskjønne omgivelser.

Lund Bygdemuseum og Kulturbank forvalter og formidler denne kulturarven for lokalbefolkning, turister og alle andre historieinteresserte.

Velkommen!