I tilknytning til museet er det ofte spennende aktiviteter.

De årvisse eplesøndagene er svært populære, og i tillegg benyttes våre lokaler blant annet som konsertscener, møtelokaler og til kunstutstillinger.

Er du interessert i å arrangere noe hos oss? Ta kontakt!

Kommende aktiviteter publiseres på våre Facebook-sider, hvor du også kan melde deg på:


https://www.facebook.com/Lund-Bygdemuseum-og-Kulturbank-531770550193102/