Muséet er aktivt engasjert i kulturvern i Lund, og hjelper på ulike måter eiere av kulturminner med bevaring, reparasjon og utvikling av sine historiske bygg og innretninger.

I Muséets venner kan du engasjere deg i å hjelpe muséet i ulike former, og vi har et godt samarbeid med Lund Historie- og ættesogelag når det gjelder å kartlegge og formidle Lunds kulturhistorie.

Mer informasjon om kommunes kulturminner og støtteordninger finner du i Lund Kommunes kulturminneplan:

Kulturminner og kulturmiljøer i Lund 2016 – 2024
(Oppdatert: Endelig versjon med bilder!)