Boksalg

På denne siden finner du en oversikt over bøker som selges ved Lund Bygdemuseum og Kulturbank. Trykk på bildet for å lese en omtale av boken. Bøkene kan kjøpes på museet, eller bestilles ved å sende en mail til kulturbank@lundmuseum.no.

Bøkene:

Tittel på bok: Pris: Bilde:
Ørnereiret 250,-

Gjennom ringen 150,-
Tagholdtmannen 150,-
Fra rokk til vindu 300,-
I Lag i Lund 300,-
Lund Sparebank 1879 - 1979 50,-
Ætter-Mål (Alle årganger)  Pr.  årgang

100,-

 

 

.