Lund Historie- og Ættesogelag

Lund Historie- og Ættesogelag ble stiftet i 2000. De jobber for å ta vare på det de "gamle" har å fortelle. De samler sammen historier, fortellinger og andre beretninger. Mange av disse historiene publiseres i deres hefte, "Ætter- Mål", som kommer ut en gang i året.

Hvis du har ideer om stoff til Ætter-Mål, så ta gjerne kontakt.

For mer informasjon og medlemsskap, sjekk historielagets egne nettsider: 

Klikk her!

 

 

 

 

 

..

                   

 

 

 

Kontaktinformasjon:

Karl Andreas Moen (leder)

Andreas Steinberg (leder redaksjonkomitè Ætter-Mål)
- 51402162