Fra rokk til vindu
Oddvar Lavold

 

Denne boken forteller om håndverk- og industritiltak i Lund fra rokkemakerenes tid til år 2000, fra enmanns- bedrifter til NorDan- konsernet. I tillegg er tatt med litt om transport- virksomhet og småkraftverk. I løpet av de 100 år har det vært over hundre tiltak. Da er ikke de nær førti småkraftverkene tatt med.

Tilbake