Husmannsplassen "Haien"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den andre siden av fylkesvei 1 ligger  plassen der den siste husmannen i Lund, Andreas Knudsen,  bodde.  Han hadde husmannskontrakt med presten, levde som småbruker, og som så mange andre jevngamle i Lund, var han rokkedreier. I nordskoden på huset fra ca. 1860 hadde han et lite dreiekammer. Rokkehjulet dreide han på en kadl i bekken.

Sør for hovedhuset ser du geilen der husdyra ble ledet heim til gården.  Kverna rett ved fylkesveien er flyttet fra Skåland.  På slutten av 1800-tallet sto det ei oppgangssag her.

Under 2. verdenskrig hadde okkupasjonsmakten krigsfangeleir her.  Mange russere bodde i den gamle hestestallen som hørte til kirken.

Museet bruker i dag "Haien" til kulturformidling  med museumsutstillinger, kunstutstillinger og mange andre aktiviteter.  Det vil også være enkel kafé her en del av helgene i sommerhalvåret. 

Se ellers egen aktivitetsplan og program.

 

.

..