Skoletjenesten

 

 

 

 

 

 

 

 

Museumspedagog Per Chr. Salvesen er i skoleåret tilgjengelig på telefon 92 41 99 20.

Vi er også behjelpelig med kildemateriale og prosjektarbeider.

 

 

....