Museets venner!

 

 

 

 

 

 

Velkommen til museets venner!  Dette er en idealistisk venneforening som i mange år har bidratt til at museet framstår slik det er i dag.

Vennene er med på dugnader og vakthold slik at museet kan holde åpent fra mai til oktober.  Vanligvis starter vi med en vaskedugnad i april.  Så mottar hvert medlem ei vaktliste der de er med på ett eller flere arrangement i løpet av sesongen.  Det kan være alt fra omvisninger og vakthold til å drive enkel bevertning.  På eplesøndagene har venneforeningen en nøkkelrolle.  

I museets venner kreves  det kun at du har interesse for bygda og ditt lokale museum for å være med!  Alle er velkomne enten de er unge eller gamle.

Er du interessert så ta kontakt med en av følgende:  Arvid Medby, Solveig Kvamme, Hogne Skjerpe, Andreas Steinberg eller Tor Ove B. Larsen.  Dette er museets styre til og med 2015. Daglig leder Per Christoffer Salvesen.  

 

.