Kvernfossen

 

 

 

 

 

 

 

I 1999 sto arbeidet med å restaurere og bygge opp de gamle vannrennene ferdig i Kvernfossen som ligger på Skulevold 400m nord for Moi.

Fra gammelt av var Kvernfallene delt i to kanaler slik at vannkraften ble delt mellom Skjærpesiden og Moisiden.  Her har nok korn blitt malt i århundrer.  Opprinnelig kjenner man til 4 kvernhus på Moisiden og 1 på Skjærpesiden.  Det kan også ha vært oppgangsag her. I  1911 ble Mois første e-verk satt i drift her.  Det er også tatt vare på og ligger rett ved i siden av ei gammel mølle.

Vannhjul, kadl, vannrenne, mølle og kraftstasjon kan i dag vises fram for skoleelever og andre.  Det er også bygd ny kraftstasjon i Kvernfossen så tradisjonene følges opp.

.

.