I Lag i Lund
Oddvar Lavold

 

I Lag i Lund er en bok som forteller historien til de fleste foreninger i Lund gjennom drøyt 100 år. Foreninger som har drevet eller driver forsamlingshus er også tatt med. Kapitlene er skrevet som selvstendige artikler.

Navnelisten viser at over 1300 personer er nevnt i boken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake