Ørnereiret
Harald Polden

 Harald Polden hadde mange interesser. En av dem var å lytte og skrive ned det som eldre mennesker kunne fortelle. Selv var han en glimrende forteller som kunne trollbinde med sin dramatisering og fantastiske historier. I årenes løp kom det en rekke fortellinger, artikler og dikt på trykk i forskjellige aviser og årbøker. Hjemme på Rødland bygget han sitt eget museum. Et museum som best kan beskrives med slagordet: Tusen ting, tusen historier. 

Harald Polden var en fargerik person som blir husket av mange. Han døde høsten 1983. Her er noen av hans fantastiske historier og dikt.

Tilbake

.